Літературний музей | Опис діяльності музею
Опис діяльності музею

Сьогодні в умовах змін у соціальному, економічному й політичному житті України постала проблема пошуку нового світорозуміння, нових перспектив розвитку компетентної особистості, спроможної до самовизначення, самореалізації та самовдосконалення.

Важливу роль у вихованні підростаючої особистості відіграє  література. Дитині, що тільки починає пізнавати оточуючий світ, дуже потрібні книги, які готують її до активного життя в суспільстві.  Літературні твори, проходячи крізь уяву й серце юного читача, збуджують у ньому співчуття до доброго й прекрасного, розширюють загальний кругозір, вчать любові й відданості, стійкості й незламності, чесності й наполегливості.   Це й стало поштовхом для створення музею «Літературна Слобожанщина».

Музейна справа покликана сприяти формуванню патріотизму в учнів, розширенню світогляду й вихованню пізнавальних інтересів і здібностей, оволодінню практичними навичками пошукової, дослідницької діяльності, вдосконаленню освітнього процесу.  Музейне освітнє середовище виконує не лише виховні функції, але й формує практичні навички пошукової, дослідницької діяльності, розвиває ініціативу, суспільну активність школярів, надає учням більше можливостей для організації самостійної і творчої роботи.

Під час занять   учні мають можливість розвивати творчі   та естетичні здібності, отримувати практичні вміння й навички, що є важливим складником гуманістичного виховання, культурно-духовного розвитку дітей та молоді.

Програма передбачає проведення екскурсій, пошукових експедицій, збір матеріалів для створення експозицій.

Шкільний літературний музей   відіграє значущу роль у роботі загальноосвітнього навчально-виховного закладу.

Він дає можливість багато бачити власними очима,  і це робить його могутнім засобом переконання, агітації й пропаганди. Це лабораторія, і саме тому,  тут   створюються сприятливі умови для індивідуальної й колективної творчості учнів, які допомагають  прищеплювати дітям уміння самостійно орієнтуватися в потоці    інформації.  Школярі здобувають навички творчого мислення, вчаться застосовувати діалектично-матеріалістичний підхід до аналізу конкретних   фактів суспільного життя.

Як показав досвід, на базі  музею  педагоги проводять значну роботу щодо виховання  нового покоління в дусі любові до Батьківщини, до свого краю, до свого народу.

Практика роботи  музею  дає можливість зрозуміти, що    в дітей виникає  велика зацікавленість до тієї інформації, яка в ньому закладена. Експозиції, фонди  залучають   до роботи не тільки в час позакласних занять, але й на уроках з різних предметів. (Українська література – 9 клас «Вивчення життя і творчості Г.С.Сковороди»,10 клас – «Корифеї українського театру», 11клас – «Вивчення життя і творчості Остапа Вишні», уроки літератури рідного краю. Історія України – 5,9, 11 клас «Культурні діячі», «Культура 18 ст», уроки художньої культури, харківщинознавства). Корисною інформація буде й для підготовки до ЗНО як з української літератури, так і з історії України.

На базі літературного  музею  використовують різні  види і форми навчально-виховної роботи  це: урок-екскурсія, бесіда, конференція, зустріч,    вечір пам’яті, майстер-клас, урок-лекція, самостійна робота учнів з  матеріалами  ,   занять  у класі (навчальному кабінеті) з використанням оригіналів і копій, спеціально підготовлених виставок і монтажів. 

Хоча експозиція й лишається основним каналом комунікації,   ми намагаємося активно включати відвідувачів в експозиційний простір за допомогою завдань, запитань, квестів; пропонуємо самостійно дійти певних висновків або створити новий культурний продукт. Відтак практично реалізується концепція «музею, привабливого для відвідувачів», у якому експозиційний простір є не просто місцем, де можна побачити експонати, але й територією спілкування й співтворчості.

Найскладнішим напрямком діяльності музею є наукова робота. Вона потребує вміння працювати з джерелами (листами, мемуарами, речовими пам’ятками) та науковою літературою. Також за матеріалами музею учні старанно готують доповіді, реферати та пишуть наукові роботи .  Така діяльність  передбачає співпрацю з бібліотеками та архівами міста.

Важливе місце в роботі літературного  музею посідає екскурсія.  Юні екскурсоводи і лектори складають значну частину музейного активу.  Екскурсоводи    об’єднані в тематичні групи: ”біографи” – готують інформацію про життя письменників, “літературознавці” – досліджують історію написання творів, “краєзнавці” – готують довідки про населені пункти, з якими  пов’язане життя письменників, “лінгвісти” – укладають словничок незрозумілих слів , “фотографи” – готують мультимедійні презентації, збирають фотоматеріали. Це дозволяє підтримувати в учнів інтерес до пошукової  діяльності.

Діяльність нашого музею спрямована на вивчення й популяризацію творчості письменників-земляків:Г.Сковороди, М.Кропивницького, Остапа Вишні, О.Іскіна, О.Паншина – оточення митців, літературного процесу того періоду в цілому, збирання та науковий опис нових тематичних надходжень.

Отже,  музей «Літературна Слобожанщина» працює за такими напрямами:

1.Філософ на Куп’янщині (Г.С.Сковорода)

2. Батько українського театру (М.Л.Кропивницький)

3. Великий життєлюб (Остап Вишня)

4. Духовні криниці Куп`янщини (О. Іскін, О. Паншин)

Для кожної людини найкращим є те місце, де вона народилася, зросла, відкрила для себе світ краси та мистецтва. А найулюбленіша сторінка його історії та сучасності - література рідного краю.

 

Переглядів: 124
Дата публікації: 15:14 19.02.2018
Директор школи

Лакішек Людмила Олександрівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Дистанційне навчання
Оздоровчий табір "Веселка" 2016/2017
Оздоровчий табір "Веселка" 2017/2018
Посилання
 
Пошук